Кіру
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта
» » Элективті курс бағдарламасы "Сандар жиыны" қазақша, орысша, ағылшынша курс

Элективті курс бағдарламасы "Сандар жиыны" қазақша, орысша, ағылшынша курс

Авторы: admin
Тақырыптық-күнтізбелік жоспар
Calendar-thematic planning
Календарно-тематическое планирование
Курс міндеттері:
• оқушының сандар жиыны жайлы білімін тереңдетіп, ой-өрісін кеңейту;
• математикалық тілді ағылшын тілінде меңгеруге үйрету;
• ағылшын тілінде кәсіби тақырыпта сөйлеу дағдысын қалыптастыру және дамыту;
• үш тілде оқыту арқылы политілді тұлға қалыптастыру.
Білім беру жүйесіндегі курстың орны - бұл курс орта мектеп түлектеріне пәнді ағылшын тілінде меңгеруге қажетті және жеткілікті білім жинақтауға мүмкіндік бере отыра, математика негізгі пән болып келетін еліміздегі немесе шет елдердегі жоғарғы оқу орнына дайындық болып табылады.
Арнайы курстың мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыру үшін сабақ оқытудың келесі түрлері ұсынылады: дәріс сабақ, әңгіме сабақ, жаттығу сабақ.
Бақылау критериі: әрбір тақырыптан кейін оқушылар өзіндік жұмыс орындайды, ал тарау тамамдалған соң бағдарлама бойынша тест, бақылау жұмысын жазады.
Күтілетін нәтиже:
• сандармен ағылшын тілінде жазбаша және ауызша арифметикалық амалдарды орындай алу;
• ағылшын тілінде математика профилі бойынша шетел әдебиеттерін өз бетінше талдау, оқи алу;
№ Тақырыбы
Theme of the lesson
Тема урока Сағат саны
The number of hours
Количество часов Өтілу мерзімі
Date of Lesson
Дата проведения
Натурал сандар
Natural numbers
Натуральные числа
2 сағат
1 Натурал сандар. Натурал сандарды салыстыру
Natural numbers. Comparing natural numbers
Натуральные числа. Сравнение натуральных чисел

1 сағат
2 Натурал сандарды қосу және азайту, көбейту және бөлу
Addition and subtraction natural numbers, multiplication and division natural numbers
Сложение и вычитание натуральных чисел, умножение и деление натуральных чисел


1 сағат
Натурал сандардың бөлінгіштік белгілері
Divisibility rule of natural numbers
Признаки делимости натуральных чисел
9
3 2, 5 және 10 сандарына бөлінгіштік белгілері
Divisibility rule for 4, 5 and 10
Признаки делимости на 4, 5 и 10
1 сағат
4 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгілері
Divisibility rule for 3 and 9
Признаки делимости на 3 и 9
1 сағат
5 4-ке және 25-ке бөлінгіштік белгілері
Divisibility rule for 4 and 25
Признаки делимости на 4 и 25
1
6 Жай және құрама сандар. Егіз жай сандар. Өзара жай сандар
Prime and composite numbers. Twin primes. Co-prime or relatively prime numbers
Простые числа-близнецы, или парные простые числа. Взаимно простые числа

1
7 Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу
Division method
Метод разложения на множители
1
8 Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу
Decomposition composite numbers into prime factors
Разложение составных чисел на простые множители

1 сағат
9 ЕҮОБ
G.C.D
НОД
1 сағат
10 ЕКОЕ
L.C.M
НОК
1 сағат
11 Бақылау жұмысы «Натурал сандар»
Control work «Natural numbers»
Контрольная работа «Натуральные числа»
1 сағат
Бүтін сандар
Integer numbers
Целые числа
5
12 Бүтін сандар. Оң және теріс сандар
Integers. Positive and negative numbers
Целые числа. Положительные и отрицательные числа
1 сағат
13 Бүтін сандарды салыстыру
Comparing integer numbers
Сравнение целых чисел
1 сағат
14 Бүтін сандарды қосу және азайту
Addition and subtraction natural numbers Сложение и вычитание натуральных чисел
1 сағат
15 Бүтін сандарды көбейту және бөлу
Multiplication and division integer numbers
Умножение и деление целых чисел
1 сағат
16 Тест «Бүтін сандар»
Test «Integer numbers»
Тест «Целые числа»
1
Рационал сандар
Rational numbers
Рациональные числа
18
17 Жай бөлшек. Жай бөлшектерді салыстыру
Common fractions. Comparison of common numbers
Обыкновенная дробь. Сравнение обыкновенных дробей

1 сағат
18 Жай бөлшектерді қосу және азайту
Addition and subtraction common fractions
Сложение и вычитание обыкновенных дробей
1 сағат
19 Жай бөлшектерді қосу және азайту
Addition and subtraction common fractions
Сложение и вычитание обыкновенных дробей
1 сағат
20 Жай бөлшектерді көбейту және бөлу
Multiplication and division common fractions
Умножение и деление обыкновенных дробей
1 сағат
21 Жай бөлшектерді көбейту және бөлу
Multiplication and division common fractions
Умножение и деление обыкновенных дробей
1 сағат
22 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді салыстыру
Decimals. Comparing decimals
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей

1 сағат
23 Ондық бөлшектерді қосу және азайту
Addition and subtraction of decimals
Сложение и вычитание десятичных дробей
1 сағат
24 Ондық бөлшектерді қосу және азайту
Addition and subtraction of decimals
Сложение и вычитание десятичных дробей
1 сағат
25 Ондық бөлшектерді көбейту және бөлу
Multiplication and division of decimals
Умножение и деление десятичных дробей
1 сағат
26 Ондық бөлшектерді көбейту және бөлу
Multiplication and division of decimals
Умножение и деление десятичных дробей
1 сағат
27 Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру
Conversion of fraction to decimal fractions
Перевод обыкновенной дроби в десятичную дробь
1 сағат
28 Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру Converting decimal fractions into fraction
Преобразование десятичной дроби в обыкновенную дробь
1 сағат
29 Аралас бөлшектерді қосу және азайту
Addition and subtraction mixed fractions
Сложение и вычитание смешанных дробей
1 сағат
30 Аралас бөлшектерді қосу және азайту
Addition and subtraction mixed fractions
Сложение и вычитание смешанных дробей
1 сағат
31 Аралас бөлшектерді көбейту және бөлу
Multiplication and division mixed fractions
Умножение и деление смешанных дробей
1 сағат
32 Аралас бөлшектерді көбейту және бөлу
Multiplication and division mixed fractions
Умножение и деление смешанных дробей
1 сағат

33 Бақылау жұмысы «Рационал сандар»
Control work «Rational numbers»
Контрольная работа «Рациональные числа»
1 сағат
34 «Сандар жиыны» қайталау
«Set of numbers» repeat
«Множество чисел» повторение
1 сағат
Жүктеу:
Қарау саны: 1 613     
Құрметті сайтқа келуші, сіз сайтқа тіркелмеген қолданушы сияқты кірдініз, біз сізге тіркелуге немесе өз атынан кіруге ұсынамыз.