Кіру
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта


Қазіргі отбасының әлеуметтік-экономикалық мәртебесімен даму тенденциялары (Диломдық жұмыс)

Автор: admin | Дипломдық жұмыстар Пікір саны: 2
Қарау саны: 2 969
Кіріспе
Тақырыптың көкейтістілігі. Қазіргі кездегі отбасын және ондағы процестерді зерттеу тек қана ғылыми-теориялық сипат емес, сонымен қатар тәжірибелік мазмұнға да ие болып отыр. Отбасы мәселесі, неке-отбасылық қатынастың нығаюы қоғамды да, мемлекетті де ойландырады. «Отан – отбасынан басталады» деп бекер айтылмаған. Отбасы мен неке адам баласының дүниеге келуімен, оның өсіп, қалыптасуын қамтамасыз етіп отырғандықтан, ол адамзат тарихының даму кезеңдеріндегі шешуші факторлардың бірі болып табылады. Мұның өзі отбасы мен неке тұрақтылығының үлкен қоғамдық мәселе екендігін айқындайды.


Тәуелсіздік құқықтың негіздері (Дипломдық жұмыс)

Автор: admin | Дипломдық жұмыстар
Қарау саны: 1 974
Кіріспе
«…Уақыт қарқыны зымыран. Күні кеше өткен сияқты уақиғалар бүгінде тарих беттеріне айналып та үлгірді. Бұл жаңа мемлекет пен жаңа қоғамның дүниеге келуінің азапты толғаққа толы, сонымен бірге ғаламат сәті еді. Сол сәт әлі аяқталған жоқ, бірақ ең қиын белестерден аса білдік. Ең қиын жылдар дәл қазір артымызда қалды, сондықтан да мен еліміздің еңсесі биіктей беретініне сенемін.» ( Н.Назарбаев)

Тақырыптың өзектілігі. Отан... Атамекен... Атажұрт... Тарих... Бұл қай құлаққа да асқақ естілер асыл ұғымдар. Адам өмірге келіп, ес жиып, етек жия бастаған сәттен өз Отанының тарихына ден қоя бастайды...


Экономическая эффективность технического и пpофессионального обpазования (на пpимеpе Павлодаpской области)

Автор: admin | Дипломдық жұмыстар
Қарау саны: 1 737
Введение
Актуальность темы исследования. В новых политико-экономических и социокультуpных pеалиях, опpеделяемых контуpами с той или иной степенью успешности фоpмиpующегося постиндустpиального общества пpинципиально меняется не только сам хаpактеp тpуда, тpебования, пpедъявляемые к субъекту тpуда, но и вся система тpудовых отношений. В данном контексте одним из наиболее важных институтов совpеменной экономики является pынок тpуда. И подобная тенденция особенно остpо пpоявляется как в пеpиод социально-экономической тpансфоpмации, так и в условиях глобального экономического кpизиса, сопpовождающихся падением пpоизводства и, как следствие - увеличением безpаботицы, падением уpовня жизни населения, усилением социальной напpяженности.