Қазақша
математиктер сайты

Геометриялық прогрессия.

Геометриялық прогрессия.
Математикалық сауаттылық
09:51, 18 маусын 2012
28 372
0

Геометриялық прогрессия.

1. Егер в2 = 3, в5 = 81 болса, геометриялық прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз:
A) 0 ; B) -1 ; C) 2 ; D) 1 ; E) -2
{Дұрыс жауап}= D 2. Егер в1 = -2, в6 = - 486 тең болса, геометриялық прогрессияның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) -728 ; B) -729 ; C) -828 ; D) 728 4 E) 828
{ Дұрыс жауап }= А
3.Егер в1 = 4, q = тең болса, геометриялық прогрессияның жетінші мүшесін табыңыз:
A) 8 ; B) ; C) 32 ; D) 16 ; E)
{ Дұрыс жауап }= Е
4. Геометриялық прогрессия берілген: 2; 6; 18 … Оның сегізінші мүшесін табыңыз:
A) 2376 ; B) 4474 ; C) 2476 4 D) 4374 ; E) 2378
{ Дұрыс жауап }= Д
5. Геометриялық прогрессияда: 3; -6; … болса, оның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) -61 ; B) -63 ; C) -126 ; D) 63; E) 126
{ Дұрыс жауап }= В
6. Геометриялық прогрессияда: в1 = -4, q = 3 болса, оның алғашқы жеті мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) - 4372 ; B) - 4378 ; C) - 4272 ; D) - 4376 ; E) - 4278
{ Дұрыс жауап }= А
7. Егер S8 = ; q = 2 тең болса, геометриялық прогрессиясының бірінші мүшесін табыңыз:
A) 192 ; B) ; C) ; D) 64 ; E)
{ Дұрыс жауап }= С
8. Геометриялық прогрессияда: в4 =5, в6 = 20 болса, оның бірінші және бесінші мүшесінің табыңыз:
A) 6; 30 ; B) -6; -30 ; C) 10; ; немесе -10; - ; D) 6; 8; немесе -6; -8; E) 5; 30;
{ Дұрыс жауап }= С
9. 2, 6, 18… геометриялық прогрессия берілген. 162 саны тізбектің несінші мүшесі
A) 4 ; B) 6 ; C) 2; D) 8; E) 5;
{ Дұрыс жауап }= Е
10. Геометриялық прогрессияда: в5 = -6, в7 = -54 болса, оның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) - ; B) –62; 13 ; C) –80; 16; D) - ; - ; E) -38 ;
{ Дұрыс жауап }= А
11. Геометриялық прогрессияда: q = 2, S7 = 635 болса, осы прогрессияның алтыншы мүшесін табыңыз:
A) 320 ; B) 80 ; C) 640 ; D) 560; E) 160 ;
{ Дұрыс жауап }= Е 12. в1 = 2, S3 = 26 өспелі геометриялық прогрессиясының төртінші мүшесін табыңыз:
A) 32 ; B) 56; C) 162; D) 48; E) 54; { Дұрыс жауап }= Е 13. Геометриялық прогрессияда: b1= болса, прогрессияның алтыншы мүшесі
A) B) C) D) E) { Дұрыс жауап }=B 14. Геометриялық прогрессияда: 10, 20, 40… болса, осы прогрессияның алғашқы он мүшесінің қосындысы
A) 10230 ; B) 10232 ; C) 10231; D) 10235 ; E) 10233;

{ Дұрыс жауап }= А
15. Геометриялық прогрессияда: в3 = 4, в4 = 8 болса, осы прогрессияның алғашқы бес мүшесі
A) 2; 4; 6; 8; 10 ; B) 1; 2; 4; 8; 16 ; C) 1; 3; 5; 7; 9; D) 2; 5; 8; 11; 14; E) 1; 2; -2; -1; 0 ; { Дұрыс жауап }= В
16. Геометриялық прогрессияда: в2 – в1 = -4, в3 – в1 = 8 болса, осы прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысы
A) 2; B) 0; C) -20; D) 30; E) 61;
{ Дұрыс жауап }= Е
17. Есептеңіз: A) 310; B) 3; C) 32; D) 0,5; E) 0;
{ Дұрыс жауап }= D 18. Геометриялық прогрессияда: b1= – ; b2= болса, осы прогрессияның бесінші мүшесі A) 13; B) 40,5; C) –13,5; D) – ; E) { Дұрыс жауап }=C 19. Геометриялық прогрессияда: S2 = 4 и S3 = 13 болса, S5,мәні A) 121; B) C) 16; 121; D) 121 и 18; E) 121 и; { Дұрыс жауап }= Е 20. Геометриялық прогрессияда: в1 = 12, S3 = 372 болса, в3 және q мәндері табыңыз: A) q = 5, в3 = 240 ; B) q = 5, в3 = 300; немесе q = -6, в3 = 432; C) q = -6, в3 = 441; D) q = 5, в3 = 200; немесе q = -6, в3 = 432; E) q = 5, в3 = 300; { Дұрыс жауап }= В 21. Геометриялық прогрессияда: b1=2, q=3 болса, b5-ті табыңыз: A) 160; B) 162; C) 163; D) 260; E) 161; { Дұрыс жауап }=B 22. Геометриялық прогрессияда: b1=1, q=2 болса, b4-ті табыңыз:
A) 9; B) 18; C) 8; D) 19; E) 20;
{ Дұрыс жауап }=C
23. Геометриялық прогрессияда: b1=4; q=1 болса, b10-ды табыңыз:
B) 4 C) 24 D) 34 E) 30
{ Дұрыс жауап }=B
24. Геометриялық прогрессияда: b1=3 q=2, болса, b3-ті табыңыз:
A) 22; B) 20; C) 12; D) 32; E) 42;
{ Дұрыс жауап }=C
25. Геометриялық прогрессияда: b1=72 ; b3=8 болса, еселік q-ді табыңыз:
A) 9; B) 3; C) D) –; E)
{ Дұрыс жауап }=E
26. Геометриялық прогрессияда: b1=36 , b3=9 болса, еселік q-ді табыңыз:
A) 24; B) C) D) E) 4;
{ Дұрыс жауап }=D
27. Геометриялық прогрессияда: b1=0,4 және b2=1,2 болса, осы прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) 18,8; B) 80,2; C) 48,4; D) 39,6 ; E) 20,3; { Дұрыс жауап }=C 28. Геометриялық прогрессияда: b1= –0,3; b2= –0,6 болса, оның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз: A) –9,3; B) 6,3; C) 3,2; D) –18,9; E) –5,1; { Дұрыс жауап }=D 2 нұсқа Геометриялық прогрессия. Егер в2 = 3, в5 = 81 болса, геометриялық прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз: A) 0 ; B) -1 ; C) 2 ; D) 1 ; E) -2 { Дұрыс жауап }= D Егер в1 = -2, в6 = - 486 тең болса, геометриялық прогрессияның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз: A) -728 B) -729 C) -828 D) 728 E) 828 { Дұрыс жауап }= А Егер в1 = 4, q = тең болса, геометриялық прогрессияның жетінші мүшесін табыңыз:
A) 8 B) C) 32 D) 16 E) { Дұрыс жауап }= Е
Геометриялық прогрессия берілген: 2; 6; 18 … Оның сегізінші мүшесін табыңыз:
A) 2376 B) 4474 C) 2476 D) 4374 E) 2378 { Дұрыс жауап }= Д Геометриялық прогрессияда: 3; -6; … болса, оның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) -61 B) -63 C) -126 D) 63 E) 126 { Дұрыс жауап }= В Геометриялық прогрессияда: в1 = -4, q = 3 болса, оның алғашқы жеті мүшесінің қосындысын табыңыз: A) - 4372 B) - 4378 C) - 4272 D) - 4376 E) - 4278 { Дұрыс жауап }= А Егер S8 = ; q = 2 тең болса, геометриялық прогрессиясының бірінші мүшесін табыңыз:
A) 192 B)

C) D) 64
E) { Дұрыс жауап }= С Геометриялық прогрессияда: в4 =5, в6 = 20 болса, оның бірінші және бесінші мүшесінің табыңыз:
A) 6; 30 ; B) -6; -30 ; C) 10; ; немесе -10; - ; D) 6; 8; немесе -6; -8; E) 5; 30; { Дұрыс жауап }= С 2, 6, 18… геометриялық прогрессия берілген. 162 саны тізбектің несінші мүшесі A) 4 B) 6 C) 2 D) 8 E) 5 { Дұрыс жауап }= Е Геометриялық прогрессияда: в5 = -6, в7 = -54 болса, оның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз: A) - ; B) –62; 13 C) –80; 16 D) - ; - E) -38 { Дұрыс жауап }= А Геометриялық прогрессияда: q = 2, S7 = 635 болса, осы прогрессияның алтыншы мүшесін табыңыз: A) 320 B) 80 C) 640 D) 560 E) 160 { Дұрыс жауап }= Е в1 = 2, S3 = 26 өспелі геометриялық прогрессиясының төртінші мүшесін табыңыз: A) 32 B) 56 C) 162 D) 48 E) 54 { Дұрыс жауап }= Е Геометриялық прогрессияда: b1= болса, прогрессияның алтыншы мүшесі A) B) C) D) E) { Дұрыс жауап }=B Геометриялық прогрессияда: 10, 20, 40… болса, осы прогрессияның алғашқы он мүшесінің қосындысы
A) 10230 B) 10232 C) 10231 D) 10235 E) 10233 { Дұрыс жауап }= А Геометриялық прогрессияда: в3 = 4, в4 = 8 болса, осы прогрессияның алғашқы бес мүшесі
A) 2; 4; 6; 8; 10 B) 1; 2; 4; 8; 16 C) 1; 3; 5; 7; 9 D) 2; 5; 8; 11; 14 E) 1; 2; -2; -1; 0 { Дұрыс жауап }= В Геометриялық прогрессияда: в2 – в1 = -4, в3 – в1 = 8 болса, осы прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысы
A) 2 B) 0 C) -20 D) 30 E) 61 { Дұрыс жауап }= Е Есептеңіз: A) 310 B) 3 C) 32 D) 0,5 E) 0 { Дұрыс жауап }= D Геометриялық прогрессияда: b1= – ; b2= болса, осы прогрессияның бесінші мүшесі
A) 13 B) 40,5 C) –13,5 D) – E) { Дұрыс жауап }=C Геометриялық прогрессияда: S2 = 4 и S3 = 13 болса, S5,мәні
A) 121 B) C) 16; 121 D) 121 и 18 E) 121 и { Дұрыс жауап }= Е Геометриялық прогрессияда: в1 = 12, S3 = 372 болса, в3 және q мәндері A) q = 5, в3 = 240 ; B) q = 5, в3 = 300; немесе q = -6, в3 = 432 C) q = -6, в3 = 441; D) q = 5, в3 = 200; немесе q = -6, в3 = 432 E) q = 5, в3 = 300; { Дұрыс жауап }= В Геометриялық прогрессияда: b1=2, q=3 болса, b5-ті табыңыз: A) 160 B) 162 C) 163 D) 260 E) 161 { Дұрыс жауап }=B Геометриялық прогрессияда: b1=1, q=2 болса, b4-ті табыңыз:
A) 9 B) 18 C) 8 D) 19 E) 20 { Дұрыс жауап }=C Геометриялық прогрессияда: b1=4; q=1 болса, b10-ды табыңыз:
B) 4 C) 24 D) 34 E) 30 {Правильный ответ}=B Геометриялық прогрессияда: b1=3 q=2, болса, b3-ті табыңыз:
A) 22 B) 20 C) 12 D) 32 E) 42 { Дұрыс жауап }=C Геометриялық прогрессияда: b1=72 ; b3=8 болса, еселік q-ді табыңыз: A) 9 B) 3 C) D) – E) { Дұрыс жауап }=E Геометриялық прогрессияда: b1=36 , b3=9 болса, еселік q-ді табыңыз: A) 2 B) C) D) E) 4 { Дұрыс жауап }=D Геометриялық прогрессияда: b1=0,4 және b2=1,2 болса, осы прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) 18,8 B) 80,2 C) 48,4 D) 39,6 E) 20,3 { Дұрыс жауап }=C Геометриялық прогрессияда: b1= –0,3; b2= –0,6 болса, оның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) –9,3 B) 6,3 C) 3,2 D) –18,9 E) –5,1 { Дұрыс жауап }=D


Файлды жүктеп алу:
geom-progressiya.doc
(Жүктелген саны: 1430)

Файлды онлайн қарап алу: geom-progressiya.doc  Пікірлер саны (0)
Пікір қалдыру
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
Адам екеніңізді дәлелдеңіз:*