Кіру
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта


Элективті курс бағдарламасы "Сандар жиыны" қазақша, орысша, ағылшынша курс

Автор: admin | Бағдарламалар
Қарау саны: 1 654
Омарова Кымбат Ораловна, математика пәнінің мұғалімі,жаратылыстану ғылымдарының магистрі
Сандар жиыны
Жалпы білім беру мектебінің 7-сыныбына арналған арнайы курс бағдарламасы
Түсінік хат
Қоғамдық жүйедегі өзгерістер талабына сай, мектептерде үш тілде оқытуды енгізу қазақстандық білім беру жүйесінің негізгі мақсаты болып табылуда.
Үш тілде оқыту – заман талабы десек, оның негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік бағдарға қабілетті, мәдениетті тұлғаны дамыту және қалыптастыру.
Математиканың негізгі бөлімдерінің бірі болып саналатын «Сандар жиыны» оқытудың барлық курстарында үйретіледі.
Осы себептерді ескере отырып құрылған ағылшын тілінде оқытылатын «Сандар жиыны» атты арнайы курс бағдарламасы 7-сынып оқушылары үшін барлығы 34 сағат, аптасына 1 сағатқа есептелген.
Бағдарлама Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2004 жылғы 19 наурыздағы №228 «ҚР жалпы білім беретін мектептерінде үш тілде оқытуды енгізу жөніндегі экспериментті өткізу жөніндегі эксперименталдық жұмысты ұйымдастыру туралы» бұйрықтарына сәйкес құрылды.


11-ден 20 дейінгі сандардың ондық құрамы

Автор: maral | Бағдарламалар
Қарау саны: 1 728
Сабақтың атауы: 11-ден 20-ға дейінгі сандардың ондық құрамы

Мақсаты
1-Оқушылардың өткен сабақтан алған білімдерін тереңдету. Есепті ауызша, жазбаша сурет бойынша құрастыру,шығару .
2-Оқушылардың есеп шығару барысында толық жауап беру арқылы байланыстырып сойлеу қабілеттерін дамыту. Есте сақтау қабілеттерін, зейіндерін, байқағыштарын арттыру.
3- Салауатты өмір салтын тәрбиелеу. Спортшы бейнесін елестету арқылы
Сабақ барысында спортшы бойындағы бар қасиеттерге ( жылдамдыққа, алғырлыққа, тапқырлыққа, зеректікке)  еліктеуге ұмтылдыру.
 


5-9 сыныпқа арналған бағдарламалар

Автор: admin | Бағдарламалар Пікір саны: 2
Қарау саны: 2 915
5-9 сыныпқа арналған математика пәнінен бағдарламаларды жүктеу


«Математика және информатика» білім саласы пәндерінің оқу бағдарламалары

Автор: admin | Бағдарламалар Пікір саны: 2
Қарау саны: 2 853
Негізгі орта білім беру деңгейінің «Математика және информатика» білім саласы пәндерінің оқу бағдарламалары, 2014-2015 оқу жылы, 5-9 сыныптар


5-11 сыныптарға арналған математикадан оқу бағдарламалары

Автор: admin | Бағдарламалар Пікір саны: 1
Қарау саны: 19 831
II. «ГЕОМЕТРИЯ» ОҚУ ПӘНІНІҢ БАЗАЛЫҚ МАЗМҰНЫ
10 сынып
(аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат)
Жазықтық пен түзудiң параллельдiгi (14 сағат)
Кеңiстiктегi нүктелер, түзулер және жазықтықтар. Нүктелер мен түзулердiң жазықтықтарда жатуы жөнiнде түсiнiк.
Кеңiстiкте түзу және жазықтықтың өзара орналасуы.
Қиылысатын, параллель және айқас түзулер.
Қиылысатын және параллель жазықтықтар мен түзулер. Түзу мен жазықтықтың параллельдiгiнiң белгiлерi.
Параллель және қиылысатын жазықтықтар. Параллель жазықтықтар арасындағы параллель түзулер кесiндiлерiнiң теңдiгi. Екi параллель жазықтық үшiншi жазықтықпен қиылысу сызықтарының параллельдiгi.


5-11 сыныптарға арналған математикадан оқу бағдарламалары

Автор: admin | Бағдарламалар Пікір саны: 9
Қарау саны: 30 168
АЛГЕБРА ЖӘНЕ АНАЛИЗ БАСТАМАЛАРЫ

II. «АЛГЕБРА ЖӘНЕ АНАЛИЗ БАСТАМАЛАРЫ» ОҚУ ПӘНІНІҢ БАЗАЛЫҚ МАЗМҰНЫ

10 сынып
(аптасына 2 сағат, барлығы 68 сағат)
Функциялар және олардың қасиеттерi, графиктерi (10 сағат)
Функция. Сандық функция: анықталу облысы, мәндер облысы. Функцияның берiлу тәсiлдерi. Функцияның графигi. Функцияның графиктерiн қарапайым түрлендiру. Керi функция туралы түсiнiк. Функцияның қасиеттерi: өсуi және кемуi, экстремумдары, үзiлiссiздiгi, шектеулiгi, тақтығы және жұптығы, периодтылығы, таңба тұрақтылығы. Интервалдар әдiсi. Функциялардың қасиеттерi мен олардың графиктерiнiң арасындағы байланыс.


5-11 сыныптарға арналған математикадан оқу бағдарламалары

Автор: admin | Бағдарламалар Пікір саны: 2
Қарау саны: 21 316
II. «ГЕОМЕТРИЯ» ОҚУ ПӘНІНІҢ БАЗАЛЫҚ МАЗМҰНЫ

10 сынып
(аптасына 2 сағат, барлығы 68 сағат)
1.Стереометрия аксиомалары (8 сағат)
Стереометрияның негiзгi ұғымдары мен аксиомалары. Аксиома салдары. Кеңiстiктегi нүкте, түзу және жазықтық. Нүкте мен түзулердiң жазықтыққа тиiстiлiгi туралы түсiнiк.
2. Жазықтық пен түзудiң параллельдiгi (20 сағат)
Екi түзудiң жазықтықта өзара орналасуы. Кеңiстiкте түзу және жазықтықтың өзара орналасуы. Түзу мен жазықтықтың параллельдiгiнiң белгiсi. Екi жазықтықтың өзара орналасуы. Жазықтықтардың параллельдiгiнiң белгiсi. Параллель жазықтықтар туралы теоремалар. Паралллель проекциялау, оның қасиеттерi. Фигураның жазықтықтағы бейнесi.
3. Жазықтық пен түзудiң перпендикулярлығы (20 сағат)
Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығының белгiсi. Жазықтыққа түсiрiлген перпендикуляр мен оның көлбеуi, көлбеудiң жазматематиканың өмірде қолданылуын көрсетуде септігін тигізіп, соның негізінде оқушылардың кәсіптік ойлауының кеңдік, тереңдік, тиімділік сапаларын қалыптастыруға көмектеседі. ықтықтағы проекциясы. Үш перпендикулярлар туралы теорема. Нүктеден жазықтыққа дейiнгi қашықтық. Айқас түзулердiң арасындағы қашықтық. Параллель жазықтықтар арасындағы қашықтық. Көлбеу мен жазықтық арасындағы бұрышты анықтау. Түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш. Жазықтықтар арасындағы бұрыш. Екi жақты бұрыш. Екi жақты бұрыштың сызықтық бұрышы. Жазықтықтардың перпендикулярлығы. Екi жазықтықтың перпендикулярлығы.
4. Кеңiстiктегi векторлар (10 сағат)
Кеңiстiктегi декартты координаталар жүйесi. Кеңiстiктегi векторлар туралы түсiнiк. Векторларды қосу және оның қасиеттерi.
Векторды санға көбейту және оның қасиеттерi. Вектордың координаталары. Векторлардың скаляр көбейтiндiсi.
Қайталау (10 сағат)